Súbory cookie

Webové stránky používajú súbory cookie, ktoré boli na túto stránku umiestnené prevádzkovateľom stránky. Klinutím na tlačítko "Povoliť súbory cookie" v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady súhlasíte s použitím:

  1. Cookie služby Google Analytics, ktoré spracúva spoločnosť Google LLC na účel analýzy návštevnosti tejto stránky.
  2. Cookie služby Google AdWords, Google DoubleClick, ktoré spracúva spoločnosť Google LLC a služby Facebook Pixel, ktoré spracúva spoločnosť Facebook Inc. na účel personalizácie reklám.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Povoliť súbory cookie Zmeniť nastavenia pre súbory cookie

Asistencia

Pokiaľ je Vaše Maserati nepojazdné z dôvodu poruchy, nehody, krádeže, pokusu o krádež, vybitej batérie, straty či poruchy kľúča alebo prerazenia pneumatiky, asistenčné centrum bude schopné zaistiť nasledujúce služby:

-Odťahová služba: vozidlo odťahovej služby, ktoré odtiahne vaše vozidlo z miesta nehody do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k najbližšej čerpacej stanici, alebo na miesto kde môže dôjsť k výmene poškodenej pneumatiky (použiť je možné len rezervnú pneumatiku z vášho vozidla)

-Taxi pre vyzdvihnutie a odovzdanie náhradného vozidla: po transporte vozidla Maserati do autorizovaného servisu (max. 150 €).

-Náhradné vozidlo: pokiaľ je doba opravy v autorizovanom servise dlhšia ako štyri hodiny.

-Vyzdvihnutie opraveného vozidla: dostupnými prostriedkami - vodič, náhradné vozidlo, letenka alebo lístok na vlak.

-Ubytovanie v hoteloch: pokiaľ nie je možné vozidlo v autorizovanom servise opraviť do jedného dňa.

-Repatriácia vozidla zo zahraničia: pokiaľ je k oprave v autorizovanom servise potrebných viac ako päť pracovných dní, alebo pokiaľ nie je možné vozidlo v miestnom servise opraviť.

-Nedostatok paliva.

Poznámka: pokiaľ je vozidlo Maserati prenajaté, či už krátkodobo alebo dlhodobo, jediná služba poskytovaná asistenciou Maserati je odťahová služba.

 

 

Spoľahlivosť a kvalitné služby

Naši zákazníci si chcú užiť svoju cestu v kľude: aby sme to zaistili, vytvorili sme asistenciu Maserati. Táto služba, ktorá je po dobu troch rokov zadarmo, je poskytovaná Európskou asistenciou a jej operačnými centrami. Je pripravená Vám poslúžiť kdekoľvek v Európe. Pokiaľ to bude nutné, asistencia Vám je schopná poskytnúť špecifické služby pre vodiča a cestujúcich tak, aby vyriešila vaše problémy rýchlo a efektívne.

 

Nonstop dostupnosť

Operačné centrá môžete v núdzových situáciách kontaktovať 24 hodín denne, 365 dní v roku. V týchto vysoko efektívnych centrách vám odborne vyškolený personál poskytne najlepšie možné riešenie pre akýkoľvek problém. V prípade nehody alebo poruchy vám je Maserati schopné poskytnúť široké spektrum exkluzívnych služieb.

 

Služby šité na mieru každej potrebe

Rozsah služieb asistencie Maserati pokrýva všetky potreby, od odťahovej služby, cez náhradné vozidlo, úhradu nákladov za hotel až po repatriáciu vozidla zo zahraničia.

webdesign by Melon agency